บาคาร่าออนไลน์ นายกพัทยา สั่งรื้อบ้านสุขาวดี ใน 15 วัน ปมรุกที่สาธารณะ 11 ไร่

บาคาร่าออนไลน์ นายกพัทยา สั่งรื้อบ้านสุขาวดี ใน 15 วัน ปมรุกที่สาธารณะ 11 ไร่

วันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา บาคาร่าออนไลน์ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา และกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณอาคารริมทะเล บ้านสุขาวดี ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อติดประกาศหมายผลการอุทธรณ์ และประกาศคำสั่งของเมืองพัทยา กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของบ้านสุขาวดี ซึ่งได้มีการจัดทำประโยชน์ และการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน 1 อาคาร ขนาดเล็ก 2 อาคาร บริเวณที่ดินสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่จำนวน 11 ไร่ริมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งกรณีนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว

ทั้งนี้ได้สั่งการให้นายช่างตรวจเขตทำการปิดประกาศแจ้งผลการอุทธรณ์คำสั่งเมืองพัทยากรณีที่ทางบ้านสุขาวดี ในนาม บ.เฮลท์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 

ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ว่าคำสั่งเมืองพัทยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความไม่เป็นธรรมและภาระแก่บริษัทฯ ด้วยที่ดินที่มีการระบุว่าเป็นที่สาธารณะนั้นเป็นที่ดินที่งอกจากโฉนดของทางบริษัทซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีผลให้ทางบริษัทมีกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้น และปัจจุบันยังคงเป็นข้อพิพาทระหว่างการขอออกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ขณะที่อาคารทั้งหมดสามารถดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่หนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพบว่าเจ้า ของอาคารมีผู้ลงนามในหนังสือคำอุทธรณ์ในการยื่นร้องต่อคณะกรรมการจำนวน 2 รายนั้น หนังสือไม่ปรากฏการประทับตราสำคัญของทางบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่มีผลผูกพันกับบริษัท จึงไม่เป็นผู้อุทธรณ์ที่ถูกต้อง และผู้ร้องทั้ง 2 มิใช้ผู้รับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา

พร้อมกันนี้ได้ปิดหมายประกาศคำสั่งแบบ ค.7 ที่ลงนามโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อให้ทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วไม่มีการดำเนินการใดๆ เมืองพัทยาก็จะเข้าทำการรื้อถอนเอง โดยทางบ้านสุขาวดีจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรวมเป็นเงินจำนวน 822,780 บาท พร้อมเงินรายวันในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และค่าปรับบังคับการไม่เกิน 50,000 บาท โดยหากไม่มีการชำระเงินก็จะได้นำทรัพย์สินขายทอดตลาดต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ผลการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งเมืองพัทยามีผลอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่ผ่านการพิจารณา

เมืองพัทยาจึงได้นำเอกสารมาปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ทางผู้ร้องได้รับทราบ ทั้งในส่วนของอาคาร A,B และ C โดยในส่วนของอาคาร A นั้นเป็นอาคารขนาดใหญ่ลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 18.30x 55.30 เมตร จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงสร้างเหล็กขนาด 10×13 เมตรจำนวน 2 ป้าย จึงได้ทำการปิดหมายคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แบบ ค.7 เพื่อให้รื้อถอนอาคารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ กรณีนี้หากไม่มีการร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองและไม่มีคำสั่งในการคุ้มครองชั่วคราว เมืองพัทยาก็จะเข้ามาดำเนินการรื้อถอนทันที โดยส่วนแรกจะมีการล้อมรั้วพื้นที่ดินสาธารณะทั้ง 11 ไร่ ก่อนที่จะนำบุคลากร และเครื่องกลหนักมาทำการรื้อถอนอาคารตามขั้นตอน

ส่วนอาคาร B และ C ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 35×40 เมตรจำนวน 1 หลัง และอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 5×15 เมตรจำนวน 1 หลังบริเวณริมทะเล ที่ได้มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในการเว้นระยะจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงขึ้นในระยะ 20 เมตร ปัจจุบันได้เสนอเรื่องต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อลงนามคำสั่งการรื้อถอนตามแบบ ค.15 เนื่องจากเป็นอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากอาคาร A ที่ดำเนินการบนที่ดินสาธารณะประโยชน์

นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนกรณีที่ว่าหากหลังจากวันปิดประกาศแล้วทางบ้านสุขาวดี จะไปร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรม หรือขอให้การมีคุ้มครองชั่วคราวนั้น ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากเมืองพัทยามีหลักฐานของการตรวจสอบที่ดินแปลงนี้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพถ่ายทางอากาศ การรังวัด และระวางที่ดิน ส่วนที่มีข้อพิพาทการร้องขอออกโฉนดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง นั้นก็จะนำหลักฐานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของที่ดินสาธารณะ และการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจัดทำหนังสือคัดค้านเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อลงนามก่อนส่งต่อให้กับสำนักงานที่ดินประกอบในการพิจารณาต่อ ไปด้วย ซึ่งยืนยันว่าเมืองพัทยาจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและให้เกิดความถูกต้องที่สุด

กลับจากประชุม ผมไปงานเลี้ยง ชนอ.ม้งต้องไปร่วมวางแผนกับแผนกอื่นๆ และรายงานการประชุม ให้พี่ต๊อกฟัง เลยถูกพี่ต๊อกขอให้เปลี่ยนคนบิน จากเดิม ผม ม้ง และปุ้ม หัวหน้าลูกเรือ เพราะแกบอกว่า ถ้าพวกพี่โดนกัก จะทำไง…เพราะสามคนไปด้วยกัน ใครจะทำงาน เพราะทั้ง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ไปกันหมด ซึ่งเรื่องนี้ ผมคุยกะม้งแล้วว่า มันไม่ควรไป แต่ผมไปได้ เพราะงานผม อยู่ไหนก็ทำได้ ส่วนม้ง ต้องร่วมประชุมเรื่องสำคัญบ่อยๆ สรุปคือ ม้งคอยติดต่อกับกงสุล ทีมคุณหมอ แผนกต่างๆภายในแอร์เอเชีย คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์นั่นเอง บาคาร่าออนไลน์